Česká ruleta Zdenek Červenka, autor románu Kupónový král Fikce nebo realita
Zdenek Červenka (1939)

Švédský akademik českého původu. Vystudoval práva na právnické fakultě Karlovy University v Praze, posléze získal doktorát na universitě v Cambridge ve Velké Británii a poté titul kandidáta věd ČSAV. Afrikanista, vysoký úředník švédské vlády, člen mezinárodních organizací kontrolujících atomovou energie a zbraně. Rozhodl se, že odhalí zákulisí českého organizovaného zločinu, na které chybějí důkazy, nebo se jimi nechce nikdo zabývat.
A to formou knih -real fiction. Během studia v Cambridge se seznámil s generálním prokurátorem Ghany Geoffrey Bingem, tehdy druhým nejmocnějším mužem země. Bing bývalý ministr v labouristické vládě Harolda Wilsona vymohl na české vládě souhlas, aby Červenku směl zaměstnat na ministerstvu spravedlnosti. Po roce si ho vyžádal president Nkwame Nkrumah jako svého poradce a svěřil mu organizaci první a doposud jediné antinukleární konference v Africe pod názvem „ The World without the Bomb“ ( Svět bez bomby). Pětiletý pobyt v Ghaně určil Červenkovu kariéru afrikanisty V roce 1968 emigroval do Švédska, kde získal švédské občanství a stal se vědeckým ředitelem Skandinávského ústavu pro Afriku v Uppsale. Přednášel též na tamější universitě a jako hostující profesor na University of California v Berkeley,University of Boston a na vysoké škole Defense College NATO v Římě. Během působení v ústavu napsal téměř dvacet „fakta“ knih, z nichž dvě - první o Organizaci Africké Jednoty a druhá o občanské válce v Nigerii -byly zařazeny do curriculum pěti afrických universit. Byl autorem a koordinátorem pokusu o svržení afrického diktátora Mobutu (Kongo-Zaire). Během pobytu ve Švédsku se nepřestal zajímat o vývoj v Československu a po pádu komunismu napsal v roce 1989 a 1991 dvě studie o politické o ekonomické transformaci Československa, které vyšly v Londýně. Byl rovněž komentátorem afrických událostí pro české vysílání BBC, později pro Radio Česko a Radiožurnál.
Po odchodu z afrického ústavu v roce 2005 se odstěhoval s manželkou Mariannou do jižní Francie, kde začal psát “real fiction“ thrillers zrcadlící českou kriminální scénu. V knihách nalezneme osobní zážitky autora. Například kapitola Čaj s plukovníkem Kadáffim popisuje osobní zážitek autora, který se s libyjským „Vůdcem“ několikrát setkal. První knihou byl Kupónový král, jenž napsal pod pseudonymem Dennis Kane. Byl k ní inspirován článkem na první straně londýnských Sunday Times o obědu Viktora Koženého, jehož reportér nazval Pirát Prahy, se dvěma obchodními partnery, za který utratil 13.000 liber. O rok později mu vyšel román Škorpion o českých pašerácích zbraní. V roce 2007 publikoval pod svým jménem Vzestup a pád šejdíře Radovana Kočíře, o uprchlém miliardáři podobného jména. V říjnu 2008 publikoval špionážní thriller Islamističtí teroristé v Praze. Je to příběh o válce tajných služeb a zhoubné moci mamonu odhalujcí slabiny České republiky v boji proti terorismu. V roce 2009 napsal thriller o hazardu s názvem Česká ruleta, od kterého se očekává bouřlivé přijetí českou veřejností, zejména pro jeho aktuálnost. Uveden bude 22.listopadu 2011.
V roce 2010 se Zdenek Červenka začal věnovat novému žánru –příběhům ze života na vesnici Autignac v jižní Francii. Knížka s názvem Změna je život, s podtitulem Jak si žije důchodce v jižní Francii, vyšla 30.března 2011 s předmluvou Zdeňka Svěráka, který ji též pokřtil. Nyní píše druhý díl s názvem Pohlednice z Languedoku Má dva syny: Simona, docenta psychiatrie a primáře na fakultní nemocnici ve Stockholmu a novináře Andrease jenž za komentáře v denníku Svenska Dagbladet o současné evropské finanční krizi, byl v listopadu vyhlášen Švédskou Akademii za nejlepšího novináře Švédska.